Vi anordnar musikunderhållning några gånger under säsongen. Närmare datum kommer att läggas ut på hemsidan, samt annonseras i dagstidning.

Musik

Musikunderhållning

Publik

Publik 2008

Country

Country med Christina Lindberg och Kent Holmberg sommaren 2010.